จัดการข้อมูลบุคลากร

ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลไพล ไชยชนะ
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่งงานแม่บ้าน
คำอธิบายงาน

งานแม่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลplai.c@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1402
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us