๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถิตกลางใจประชาราษฎร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์???

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13 ตุลาคม 2564

แสดงความคิดเห็น

Contact Us