หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ขอประกาศแนวทางการใช้บริการหอสมุดฯ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้

1. ห้องสมุดเปิดให้บริการเฉพาะในวันและเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2. จำกัดจำนวนการเข้าใช้บริการ ไม่เกินครั้งละ 50 คน
3. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม (แสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์)
4. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเข้าใช้บริการ
5. กำหนดให้ผู้ใช้บริการ วัดอุณหภูมิและล้างมือก่อนเข้าใช้บริการ
6. รักษาระยะห่าง
7. check-in ด้วย QR Code ก่อนเข้าใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์

ด้วยความปรารถนาดีจาก หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

แสดงความคิดเห็น

Contact Us