เปิดให้บริการยืม notebook ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

ใช้ภายในห้องสมุด ใช้ได้ครั้งละ 5 ชม.

โดยสามารถยืมได้ที่บริการ IT ZONE ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

แสดงความคิดเห็น

Contact Us