“บริการแจ้งซ่อมอาคารเรียนรวม”

เปิดช่องทางใหม่สำหรับผู้ใช้บริการ ในการแจ้งปัญหาด่วน แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ และส่งเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ ของอาคาร 19 และ 58 ผ่านทาง LINE Application

ใช้บริการได้แล้ววันนี้ สแกนเลย

https://line.me/R/ti/p/@233regjh?oat_content=qr

แสดงความคิดเห็น

Contact Us