สำนักวิทยบริการเปิดตัวฐานข้อมูลใหม่ ‼ “ฐานข้อมูลข่าวและเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้” 🎯📨
🌐 เข้าใช้งานได้ที่ https://wbns.oas.psu.ac.th
“ฐานข้อมูลข่าวและเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นฐานข้อมูลที่รวมฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้และฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน โดยรวบรวมข่าวที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน และนำข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาทำการวิเคราะห์เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น และเพื่อศึกษาแนวโน้มและเฝ้าระวังสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่อยอดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้”
ฐานข้อมูลเดิม
1. ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนใต้
🌐 https://wbns3.oas.psu.ac.th
2. ฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้
🌐 https://summarise.wbns.oas.psu.ac.th
__________________________
𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒆 𝒐𝒇 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒊𝒄 𝑹𝒆𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆𝒔
🌐 https://www.oas.psu.ac.th
🌐 https://www.facebook.com/OAR.PSU

แสดงความคิดเห็น

Contact Us