เชิญรับฟังการสัมมนา เรื่องแนวทางการเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

ผ่านทาง page https://www.facebook.com/JFKLibraryPSU/

กำหนดการสัมมนา

25 กันยายน 2564   ฟังการเสวนาเรื่อง การวางแผนและการรับมือภัยพิบัติ เวลา 09.00-12.00น.

 

25 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 และ วันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 09.00 -16.30 น.

อบรมเรื่องแนวทางการเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

 

แสดงความคิดเห็น

Contact Us