เรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “Customer Take Care” ระยะที่ 1
ประกอบไปด้วยหลักสูตรจำนวน 11 หลักสูตรน่าสนใจและทีมวิทยากรมืออาชีพ
.
ปัจจุบันสำนักวิทยบริการให้ความสำคัญกับการส่งเสริม การพัฒนาทักษะ และการให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2566 ได้ทำการคัดเลือกหลักสูตรที่น่าสนใจได้แก่ การใช้สื่อการเรียนรู้ประเภท Video, Infographic, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), เครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนการจัดรูปแบบรายงานวิจัย คู่มือ ตำรา สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ใน Customer Take Care

📌 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายนและ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565
📌 อบรม ณ ห้องอบรมชั้น 2 ตึก 16 ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
📌 สมัครด่วน‼️ รับจำนวนจำกัด 36 ท่าน/หลักสูตรเท่านั้น

รายละเอียด:
– การอบรมจัดในรูปแบบภาคทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ
– กรุณานำโน๊ตบุ๊คส่วนตัวมาเอง

 

📌 ลงทะเบียนได้ที่:

แสดงความคิดเห็น

Contact Us