อัตราค่าบริการ หอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฉบับปรับปรุงใหม่ 2567

ค่าบริการ เด็ก

รายวัน 10 บาท

รายปี (ยืมไม่ได้) 150 บาท

รายปี (ยืมได้) ค่าประกัน 500 บาท

ค่าบำรุง 250 บาท

สิทธิการยืม 4 เล่ม / 7 วัน

ค่าบริการ ผู้ใหญ่

รายวัน 20 บาท

รายปี (ยืมไม่ได้ ) 300 บาท

รายปี(ยืมได้) ค่าประกัน 1,000 บาท

ค่าบำรุง 500 บาท

สิทธิการยืม 4 เล่ม / 7 วัน

ศิษย์เก่า

รายวัน 20 บาท

รายปี (ยืมไม่ได้ ) 300 บาท

รายปี(ยืมได้) ค่าประกัน 500 บาท

ค่าบำรุง 300 บาท

สิทธิการยืม 4 เล่ม / 7 วัน

นร.สาธิต

ค่าบำรุง 250
ยืมได้ 4 เล่ม/7วัน

อาจารย์พิเศษ นักวิจัย

แสดงใบรับรอง
จากคณะ

บุคลากรเกษียณ

บัตรทอง (เข้าฟรี)

***ค่าปรับ

นักศึกษา 3 บาท/เล่ม/วัน
อาจารย์ 5 บาท/เล่ม/วัน

ค่าสืบค้นฐานข้อมูล 50 บาท/ ฐาน
ค่าบันทึกวิทยานิพนธ์/วิจัย 100 บาท/เรื่อง
ค่าบันทึกบทความ 50 บาท/เรื่อง
ค่าใช้คอมพิวเตอร์ 30 บาท/ชั่วโมง
พิมพ์สี 10 บาท
ขาวดำ 1 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้จากลิงค์นี้ https://secret.oas.psu.ac.th/tor_oar/fileupload/UP-67-000040.pdf

 

แสดงความคิดเห็น

Contact Us