สำนักวิทยบริการรับการประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 ผ่านการประเมินแบบออนไลน์และออนไซต์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564
โดย
1.คุณงามนิจ อนุศาสนี
2.คุณทรงศักดิ์ ควรคิด
3.คุณชัยพัฒนา สิทธิ์เสนา
4.คุณสุรีย์ โทบุรี

https://greenoar.oas.psu.ac.th/news/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b/

แสดงความคิดเห็น

Contact Us