วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ ๙ )  และเป็นวันชาติ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

แสดงความคิดเห็น

Contact Us