⏰📋สำนักวิทยบริการ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

ดูรายละเอียด https://resume.psu.ac.th/…/resume_18_626_cf41e66f-dd64…

👉สมัครได้ที่ https://resume.psu.ac.th/index.aspx

แสดงความคิดเห็น

Contact Us