ภาพบรรยากาศโครงการคนกินแดดชายแดนใต้ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2565 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คนกินแดดฯ https://www.solarman.in.th/

แสดงความคิดเห็น

Contact Us