ภาพบรรยากาศ ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องปุลากง สำนักวิทยบริการ ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “การจดสิทธิบัตรผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ” โดย คุณพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี โดยมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร แก่บุคลากรชาวสำนักวิทยบริการ

 

แสดงความคิดเห็น

Contact Us