บริการ IT Help Desk พร้อมให้บริการแล้วนะ ที่ชั้น 1 หอสมุด ฯ ทุกวันพุธ เวลา 13.30 – 16.30 น.
📍และทุกวันทำการที่ ชั้น 3 บริเวณ IT Zone
💻ให้บริการด้านการติดตั้ง Software เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร ได้แก่
💾ติดตั้ง Windows พร้อมลงโปรแกรมพื้นฐาน (เหมาจ่าย) 200 บาท
💽ลงโปแกรมพื้นฐาน (เหมาจ่าย) 100 บาท
🆙บริการ Upgrade เครื่องคอมพิวเตอร์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
👔นักศึกษาและบุคลากร ม.อ. 250 บาท
👕บุคคลภายนอก 350 บาท
🎊สอบถามให้การช่วยเหลือด้านไอที ฟรี 🎊

แสดงความคิดเห็น

Contact Us