สำนักวิทยบริการขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการคนกินแดดชายแดนใต้ (Solar Man in Southernmost Border) ครั้งที่ 16 วันที่ 5-6 ก.พ. 2565 อ.เบตง จ.ยะลา ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://www.solarman.in.th/

*ผู้เข้าร่วมงานจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็มแล้วเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น

Contact Us