?หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ลิขสิทธิ์” เกี่ยวกับห้องสมุด และเรื่องอื่น ๆ
?‍?วิทยากรโดย “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ”
รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
✅ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
⏰ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
?ร่วมฟังผ่านช่องทาง Zoom : https://kyl.psu.th/uFUYEY8Gy
? Meeting ID: 618 3018 0775
?Passcode: 576309
✅หรือ Facebook Live : เพจสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.อ.
***มีข้อสงสัย เรื่องใดสามารถทำได้
ผิดหรือไม่ผิดลิขสิทธิ์ อยากรู้ ห้ามพลาด***

แสดงความคิดเห็น

Contact Us