ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนา Virtual Reality Tour (VR Tour)” หรือระบบนำชมเสมือนจริง สำหรับสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว โดยวิทยากร คุณขวัญเนตร ปุญญถาวร เข้าร่วมฟรี! โดยไม่มีค่าใช่จ่าย

📌 พบกันวันที่ 8 ธ.ค. 2565
เวลา 13.30 น. – 16.30 น.
📌 ห้องประชุมชั้น 1 ตึก 16 ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สอบถามรายละเอียด:
☎️ โทรภายใน 1455
(วิทยาเขตหาดใหญ่)

แสดงความคิดเห็น

Contact Us