กิจกรรมทำบุญประจำปีสำนักวิทยบริการ 2ศาสนา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณอาคาร 22 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

แสดงความคิดเห็น

Contact Us