กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง DIY ไม้กวาดจากขวดพลาสติก
โดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ

วันที่จัดกิจกรรม 10 เมษายน 2566 เวลา 14:00 – 16:00 น.  ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้)

ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
บริการคนอ่านคน JFK Human Library
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
https://humanlibrary.oas.psu.ac.th
#คนอ่านคน
#JFKHumanLibrary
#ห้องสมุดมีชีวิต
#หนังสือมีชีวิต
#หนังสือคน
#DigitalLibrary
#HumanLibrary

แสดงความคิดเห็น

Contact Us