การเข้าใช้ห้องสมุด

ทำได้ 2 กรณี

  1. ใช้บัตร นักศึกษาในการสแกนเข้าใช้บริการ
  2. ใช้แอพพลิเคชั่น Alist OPAC สแกน บาร์โค้ดรหัสสมาชิกเข้าใช้บริการ

แสดงความคิดเห็น

Contact Us