โครงการคนกินแดดชายแดนใต้
เปิดรับผู้สนใจเข้าอบรม
จำกัด รุ่นละ 50 คน

สมัครได้ทาง website: solarman.in.th

และ line : @355dmrmu

ครั้งที่ 12 วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ

รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน ป้องกัน COVID19 แล้ว 2 เข็ม

การอบรมดำเนินการตามมาตรการ DMHTT

แสดงความคิดเห็น

Contact Us