บริการยืมย้าว ยาว (เพื่อให้นักศึกษายืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน ช่วงปิดเทอม)

สามารถลงทะเบียน่ในระบบ CRM หรือ ลิงค์ https://shorturl.asia/q6xtj และยืมได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

– กำหนดคืนหนังสือ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

จำนวนหนังสือที่ยืมได้ตามสิทธิ์ของนักศึกษาที่ได้รับ ดังนี้

– นักศึกษาระดับปริญญาตรี ยืมได้ 12 รายการ

– นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยืมได้ 22 รายการ

ทรัพยากรที่สามารถยืมได้ ย้าว ยาว
หนังสือทั่วไปภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
นวนิยาย วิจัย วิทยานิพนธ์ วารสารล่วงเวลา

 

แสดงความคิดเห็น

Contact Us