หอสมุดขอปิดบริการเนื่องในวันรายออีดิลอัฎฮา ตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน 2566 หากต้องการคืนหนังสือสามารถคืนได้ที่ตู้บริการหน้าห้องสมุด ขออภัยในความไม่สะดวก

แสดงความคิดเห็น

Contact Us