📢 โครงการ “ทดสอบความรู้และทักษะการเงินขั้นพื้นฐาน
ของเยาวชนและประชาชนไทย”

💰 วัดระดับความรู้และทักษะทางการเงินของคุณ ปัง!! แค่ไหน

💡ผลที่ได้จากการเรียนรู้และทำแบบทดสอบนั้น สามารถนำมาปรับใช้เมื่อต้องการความรู้มาช่วย
เพิ่มขีดความสามารถของบุคคลในการวางแผน
การเงินในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 💡

https://finquizz.setgroup.or.th/assessment/77…

📢 เริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่
22 มิ.ย. 2566 และปิดระบบวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น. นะคะ

⚠️ หมายเหตุ
1) การใช้ line scan QR code อาจทำให้หลุดจากแบบทดสอบ ต้องทำใหม่
2) เมื่อทำเสร็จ เห็นหน้าแสดงผลแล้ว ให้กดปุ่มรับ e-Certificate ทันที เพราะถ้าหลุดออกไป ระบบอนุญาตให้ทำซ้ำได้อีก 1 รอบเท่านั้น
3) ถ้าผู้ทำแบบทดสอบไม่ได้รับ email ใน inbox ให้ตรวจสอบในโฟลเดอร์ junk

แสดงความคิดเห็น

Contact Us