เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน
           หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ขอแจ้งเวลาเปิดบริการในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566  ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 27 ตุลาคม 2566 ดังนี้
           จันทร์ – ศุกร์           08.30 – 20.30 น.
           เสาร์  – อาทิตย์       10.00 -18.00 น.
           วันหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ
           จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

แสดงความคิดเห็น

Contact Us