หอสมุดฯ ปิดบริการ

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 และ 15-17 มิถุนายน 2566

เนื่องจากมีการประชุมบุคลากรประจำปี

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 เปิดบริการตามปกติ เวลา 08.30-16.30 น.

แสดงความคิดเห็น

Contact Us