🔵สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เดือนเมษายน 2566
https://www.facebook.com/JFKLibraryPSU/posts/pfbid0FRVi9rGG4G3vLMbaoujBCp61FTdzXJqr9d1gEaKcwCWs97LYMPSnfHAgwoWKPXtSl

🔵ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการขออวยพรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 ทุกสาขา ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต
https://www.facebook.com/JFKLibraryPSU/posts/pfbid02UmaN18veuoHzxmjh3f8UTUbQKnVvVqfgNduj7vTocHvdtJ7uGXcxuC9CmdTw9MuYl

🔵JFK BookTok แนะนำหนังสือน่าอ่าน
https://www.facebook.com/watch/?v=5964523756989316

🔵ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
https://www.facebook.com/JFKLibraryPSU/posts/pfbid0QooKVBW6thhXJhVKsAFcT2wdb8NzYueFygHV2rLERHwrozjM2Y5asbhWEctEHDw8l

🔵หอสมุดฯ รับสมัครสมาชิกทั้งแบบรายวัน และรายปี
https://www.facebook.com/JFKLibraryPSU/posts/pfbid0ia62s9fw8ZS4TPAiaQcqLQ9YCedJ57VvM9eFhRytB9gBiMwMZSac4MPMx5F8LkAGl

🔵ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ ร่วมเสริมทัพให้กับมหาวิทยาลัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2566
https://www.facebook.com/techno.oar/posts/pfbid0nuvfcW6Dx5usxm5VN6N1AkzXxdqEGaNEMw8oPAhXbRCzar1KpY34XtKaJ1Nx54FLl

🔵ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ ร่วมกับบุคลากรจากคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมถ่ายทอดและบันทึกสัญญาณภาพ ในพิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (TAO) ที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
https://www.facebook.com/techno.oar/posts/pfbid02kvVNX4SHETNNde48YRmPVo235n1NrEzDbDHg3MAgjPn19sJpYBumgqHuG2ZmJ53yl

🔵Techno Guide : การติดตั้งและการใช้งาน VPN ใน Desktop & Mobile
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1694212717682989

🔵วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พูดคุยและนำเสนอข่าวเรื่อง การเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติก่อนมาถึงตัว ทางช่อง TV5 HD Online
https://www.facebook.com/OAR.PSU/posts/pfbid02d7vWBCpE4yz84CbotnAp3bTqqnYTSiDM5twGvWNKiU2eiphxDSFgn2uhxcAk4M2hl

🔵กิจกรรมทำบุญประจำปีสำนักวิทยบริการ 2 ศาสนา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร 22 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
https://www.facebook.com/OAR.PSU/posts/pfbid0xVhLhswJRQE5u3JCtgMYpQ5vM2ZcUMKeomYVeT1d5PrB299gUpET4PHmAY8VAQB6l

🔵สำนักวิทยบริการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “Leadership and Team Building” Section 1: Leadership ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
https://www.facebook.com/OAR.PSU/posts/pfbid0Z9GmAPiNnJj26qKsRWKnbQxjfM8pHtLCW4NgeEXhz8jJDt8NCj6yrUKY8wUVK7gGl

แสดงความคิดเห็น

Contact Us