สมาชิกประเภท “อาจารย์” สามารถยืมต่อหนังสือได้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2566 กำหนดส่ง 18 ต.ค. 2566
สามารถยืมต่อได้ที่เคาเตอร์บริการยืมคืนหรือสามารถสแกน QR CODE เพื่อทำการต่ออายุผ่านระบบ OPAC

แสดงความคิดเห็น

Contact Us