ขอประกาศวันปิดบริการในช่วงวันที่ 13 – 17 เมษายน 2566 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 นี้

และขอให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

Contact Us