ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล SAGE Research Methods เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methods) มีหนังสือมากกว่า 1,000 เล่ม บทความในวารสาร กรณีศึกษาจากโครงการวิจัยมากกว่า 2,200 รายการ ชุดข้อมูลการสอนมากกว่า 500 ชุด และวิดีโอมากกว่า 1,200 รายการ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ช่วยสนับสนุนการทำวิจัยในทุกระดับ ให้ผู้ใช้เห็นถึงความเชื่อมโยงของหัวข้อต่าง ๆ และหาข้อมูลได้หลากหลายมากขึ้น
เข้าทดลองใช้ได้ที่👇👇👇
https://methods.sagepub.com/
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

แสดงความคิดเห็น

Contact Us