📣📣 ห้องสมุดมีการอัพเดตวิจัย/วิทยานิพนธ์ใหม่ในฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนใต้ (Southernmost Provinces Research Database)

📌 ระเบียบวิธีการอรรถาธิบายอัลกุรอานโดยอิหม่ามอัลบะเฆาะวีย์และอิหม่ามอิบนุอาดิละ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบสูเราะฮอัลบะเกาะเราะหฺ
ผู้แต่ง : ฟะห์ครี สาอะ
https://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=1131

📌 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมูลค่าเพิ่ม : ต้มยำกุ้งแช่เยือกแข็ง
ผู้แต่ง : จักรี ทองเรือง
https://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=1146

_________________________________
𝑱𝒐𝒉𝒏 𝑭. 𝑲𝒆𝒏𝒏𝒆𝒅𝒚 𝑳𝒊𝒃𝒓𝒂𝒓𝒚
𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒆 𝒐𝒇 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒊𝒄 𝑹𝒆𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆𝒔
🌐 https://www.oas.psu.ac.th/
🔵 https://www.facebook.com/JFKLibraryPSU

แสดงความคิดเห็น

Contact Us