หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ขอเชิญ Content Creator หน้าใหม่ที่กำลังเริ่มต้นเส้นทางนักสร้างคอนเทนต์ และผู้สนใจทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน TikTok ให้น่าสนใจ มีผู้ติดตามเยอะๆ ผ่านกิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง เล่น TikTok ยังไงให้มีคนตามเยอะ โดยหนังสือมีชีวิต คุณกมลทิพย์ หลงหา ในวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 15:00 – 16:30 น. ณ ลานคนอ่านคน ชั้น 1 หอสมุดฯ

แล้วพบกันนะ
บริการคนอ่านคน JFK Human Library
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
https://humanlibrary.oas.psu.ac.th
#คนอ่านคน
#JFKHumanLibrary
#ห้องสมุดมีชีวิต
#หนังสือมีชีวิต
#หนังสือคน
#DigitalLibrary
#HumanLibrary

แสดงความคิดเห็น

Contact Us