ขอเชิญบุคลากรสำนักวิทยบริการ พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการทุกวันอังคารที่ 3 ของทุกเดือน

โดยในเดือน ธันวาคม 2565 ขอนัดพบปะในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ ลานนวัตกรรม ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ

 

แสดงความคิดเห็น

Contact Us