9 พฤศจิกายน #วันรูสะมิแล
วันที่คณาจารย์ และนักศึกษากลุ่มแรกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ย้ายเข้าสอน และศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อปี 2511
รูสะมิแล=สนเก้าต้น
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
🌲นิทรรศการรูสะมิแลรำลึก 9 พฤศจิกายน
🌲หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

แสดงความคิดเห็น

Contact Us