สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ PB Watch 

จัดอบรม ฝน ฟ้า อากาศ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือฝนฟ้าอากาศและภัยพิบัติ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ช่วยอารีย์

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09.00 – 16.00 น.

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

link zoom:
https://zoom.us/j/9990043582

ไม่จำกัดจำนวน

แสดงความคิดเห็น

Contact Us