บริการใหม่มาแล้วว !!! ibrary E-Plus
มุมอ่านหนังสือออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-news, E-books, E-journals และ E-databases ผ่าน iPad โดยหอสมุดฯ มีให้บริการดังนี้

1. บริการ E-news
2. บริการยืมออนไลน์
3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 7 จุดเน้น ม.อ.
4. ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนใต้ (SOREDA)
5. SE-ED Library
6. Journal of Information and Learning (JIL)
7. JFK Journal Online Shelf
8. Cambridge E-book
9. PSU Knowledge Bank
10. ThaiJO
11. JFK Human Library
12. OAR VR
13. PSU VLC
14. OPAC
15. OAR One Search

ให้บริการแล้วที่ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในวันเวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.
_______________________________
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
🌐 https://www.oas.psu.ac.th/
🔵 https://www.facebook.com/JFKLibraryPSU

แสดงความคิดเห็น

Contact Us