กิจกรรม ม.อ.วิชาการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 7 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไชต์และออนไลน์ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ 3 กิจกรรม ดังนี้

 

⭕️ 1) กิจกรรม “อุทยานอาหารและพลังงาน” เวลา 09.00 -12.00 น. (ออนไซต์)
📥 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://shorturl.at/frU89

⭕️ 2) กิจกรรม “ประกวดเล่านิทาน” เวลา 09.00-12.00 น. (ออนไซต์) ส่งรายชื่อภายในวันที่ 2 กันยายน 2565 (ออนไซต์)
📥 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่http://shorturl.at/eLMOQ

⭕️ 3) กิจกรรม OAR Live (PSU VLC/OAR VLC) เวลา 13.00-15.00 น. (ออนไลน์) ผ่าน Facebook สำนักวิทยบริการ https://www.facebook.com/OAR.PSU
_________________________________
สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
🌐 https://www.oas.psu.ac.th/
🔵 https://www.facebook.com/OAR.PSU

 

 

แสดงความคิดเห็น

Contact Us