หอสมุด ❌ปิดบริการ🚫 ในวันที่ 21 ส.ค.2565
เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานีจะดำเนินย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น

Contact Us