📣📣📣 ประกาศ!! หอสมุดเปิดให้บริการ IT Help Desk 2 จุด
1. เคาน์เตอร์ IT-Zone ชั้น 3 มีช่างเทคนิคให้บริการทุกวัน
2. ที่นั่งอ่านหนังสือชั้น 1 ทีมไอทีหมุนเวียนกันมาให้บริการทุกวันพุธ 13.00-16.00 น.
ให้บริการแบบ One Stop Service ด้านไอที ได้แก่
– สอบถาม-ให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์
– ติดตั้ง-แก้ไขปัญหา Hardware/Software (ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของ ม.อ.)
– แนะนำ-ให้ความช่วยเหลือการใช้โปรแกรม/ระบบสารสนเทศ
– ตรวจสอบ-ดูแลระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
มาใช้บริการกันนะครับ😍

แสดงความคิดเห็น

Contact Us