ทำบุญประจำปี สำนักวิทยบริการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
 
เวลา 9.00 น. ศาสนาอิสลาม ละหมาดฮายัด ณ ชั้น 2 อาคาร 17 (หอสุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ตึกเก่า)
 
เวลา 10.00 น. ศาสนาพุทธ ทำบุญถวายอาหารเพล ณ ลานคนอ่านคน ชั้น 1 อาคาร 22 (อาคารสำนักวิทยบริการ)

แสดงความคิดเห็น

Contact Us