?สมาชิกประเภทอาจารย์สามารถต่ออายุการยืมหนังสือด้วยตนเองผ่านระบบ OPAC ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565
‼️กำหนดคืนหนังสือ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565‼️
?สามารถต่ออายุได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หากไม่มีผู้อื่นจอง
วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย/วารสาร ไม่สามารถต่ออายุการยืมได้
?โดยต่ออายุการยืมด้วยตนเองผ่านระบบ OPAC
(login ด้วย PSU PASSPORT เข้าสู่ระบบ–>ยืมต่อ–>เลือกหนังสือที่ต้องการ–>กดยืมต่อ)
***หากพบปัญหาในการต่ออายุการยืม ต้องการคำแนะนำ/ความช่วยเหลือ
โปรดติดต่อ สอบถามที่…
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดฯ ชั้น 1
โทร. 1408, 073-313486

แสดงความคิดเห็น

Contact Us