??ประชาสัมพันธ์ “โครงการคนกินแดดชายแดนใต้” เรียนรู้การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์
? วันที่ : 4-5 เมษายน 2565
? สถานที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การเรียนรู้นราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เข้าอบรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครสมัครได้ที่
? เว็บไซต์ : https://www.solarman.in.th/
? ไลน์ : @355dmrmu

แสดงความคิดเห็น

Contact Us