ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นสำนักวิทยบริการ ประจำปี 2565???

บุคลากรที่มีการครองตน ครองคน ครองงานและมีผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่น สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคลากรดีเด่น ? ได้แก่

?ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นางณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
?ด้านบริหารดีเด่น ได้แก่ นายวิษณุ เพชรประวัติ
?ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นางสาวจอมใจ เพชรกล้า
?ด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นายสมบัติ นพจนสุภาพ
?ประเภททีมดีเด่น ได้แก่ ทีมบริหารโครงการคนกินแดดชายแดนใต้

?ขอชื่นชมและแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้::?

แสดงความคิดเห็น

Contact Us