รู้มั๊ยว่าห้องสมุด มีสวนลับ???
สถานีการเรียนรู้ที่มีชีวิต และมุมลับถ่ายรูปที่ยังไม่เคยเห็น
อยากให้แวะเวียนเข้ามาชม #สถานีการเรียนรู้นอกห้องสมุด #สรนส
ลองเข้ามาดู แล้วจะติดใจ❤
พิกัดสวนลับ : ใต้ทางเชื่อมระหว่างอาคารหอสมุดเก่าและอาคารหอสมุดใหม่ (อาคาร17และ22)

แสดงความคิดเห็น

Contact Us