ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ

ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) “ด้านคุณธรรมและจริยธรรม” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2564

โดยได้เข้ารับรางวัลในงาน “งานวันชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

แสดงความคิดเห็น

Contact Us