📣ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการคนกินแดดฯ รุ่นที่ 12 วันที่13-14 พฤจิกายน 2564 เป็นวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 แทนค่ะ🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️

🖊รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ 📃

📎เปิดรับผู้สนใจเข้าอบรม🔗
🔆จำกัด รุ่นละ 50 คน🔆

สมัครได้ทาง website: solarman.in.th💻

และ line : @355dmrmu📱

➡️ครั้งที่ 12 วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2564⬅️

‼️หมายเหตุ‼️

รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน ป้องกัน COVID19 แล้ว 2 เข็ม

การอบรมดำเนินการตามมาตรการ DMHTT

แสดงความคิดเห็น

Contact Us