สำนักวิทยบริการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หรือ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ สาขาวิศวกรรมข้อมูล หรือ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2564 ที่  https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?fIZPr46LoqmPL+J5Gn6kpcYIxiizyw4MupzGinbKDv8=

แสดงความคิดเห็น

Contact Us