หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ประกาศปิดบริการ

– วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 (วันอีดิ้ลอัฎฮา)

– วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 (หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา)

– วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

ขออภัยในความไม่สะดวก

แสดงความคิดเห็น

Contact Us