ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ เลขที่ 3894 และตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ 3895

อ่านรายละเอียดที่ https://secret.oas.psu.ac.th/tor_oar/fileupload/UP-64-000104.pdf

แสดงความคิดเห็น

Contact Us